Kurs żeglarski Poznań

Kto może zapisać się na kurs żeglarski w Poznaniu / Kiekrzu?

1. Żeby przystąpić do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego należy:

ukończyć 14 lat, osoby uprawnione do zniżki (młodzież ucząca się poniżej 26 roku życia) – kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki, osoby niepełnoletnie – pisemną zgodę rodziców (na druku PZŻ)

2. Żeby przystąpić do kursu na patent żeglarza jachtowego należy:

ukończyć 14 lat, osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców (na druku PZŻ), dokonać zgłoszenia, wnieść opłatę za kurs.

Zalecana jest umiejętność pływania, osoby niepotrafiące pływać oraz osoby niepełnoletnie muszą na zajęciach praktycznych cały czas przebywać w kamizelkach ratunkowych.

Dla kogo jest kurs żeglarski w Poznaniu Kiekrzu?

Kurs żeglarski w Poznaniu Kiekrzu jest dla tych, którzy chcą nauczyć się żeglować. Kurs jest dla wszystkich, którzy mają więcej niż 14 lat.

Czego nauczę się na szkoleniu żeglarza jachtowego w Poznaniu?

Na kursie nauczysz się prowadzić jachty żaglowe. Po egzaminie będziesz mógł bez ograniczeń prowadzić jachty po wodach śródlądowych

Na jakich jachtach uczymy żeglowania?

Uczymy na nowoczesnych jachtach kabinowych typu Corveette 600 i Corveette 650. Jednostki są porównywalne do jachtów często czarterowanych na np. Mazurach, a część kursów jest prowadzona na jednostkach głównie lekkich i nie przystosowanych do pływania turystycznego.

Jak wygląda kurs praktyczny?

Szkolimy w grupach 3 osobowych i jest to najlepsze rozwiązanie, pozwala obsadzić wszystkie stanowiska na jachcie, jednocześnie umożliwia częste zmiany za sterem. U nas szybko nauczysz się żeglować.

Jak wygląda kurs teoretyczny?

Do kursu dostajecie podręcznik „Żeglarz jachtowy”, materiały online i bazy pytań. Wykłady prowadzimy ze wszystkich przedmiotów, na ogół 1-2 tygodnie przed egzaminem, wieczorowo w tygodniu po kilka godzin – najczęściej w formie online.

W jakim trybie prowadzimy kurs żeglarski w Poznaniu?

Kurs żeglarski w Poznaniu Kiekrzu na patent żeglarza jachtowego prowadzimy weekendowo lub od poniedziałku do piątku w wybrane dni. W trybie weekendowym jest to 5 weekendów (sobota i niedziela) po 4 godziny zajęć praktycznych, najczęściej w godzinach 10-14 i 14-18. Dokładny harmonogram ustalamy na spotkaniu organizacyjnym na kilka dni przed kursem.

W przypadku kursu w tygodniu (poniedziałek-piątek) są to 2 spotkania w ciągu tygodnia po ok. 4 godziny.

Czy szkolimy indywidualnie?

Możliwe są również bardziej indywidualne formy szkolenia, szczególnie od poniedziałku do piątku (bez weekendów). Dla zorganizowanych grup możliwe jest też zorganizowanie kursu w formie bardziej intensywnej – ale inna forma od standardowej wymaga uzgodnienia tego wcześniej z nami i zależy od dostępności instruktorów, sprzętu i możliwości zorganizowania egzaminu.

Ile czasu trwa kurs żeglarza jachtowego?

Bez względu na przyjętą formę szkolenia, każdy z uczestników ma przydzielonego „swojego” instruktora-opiekuna, który na bieżąco kontroluje Twoje postępy w nauce. Kursant w trakcie szkolenia powinien być za sterem ok. 15-20 godzin lekcyjnych (w praktyce 11-15 godzin zegarowych). Piszemy tutaj o zajęciach praktycznych, do tego dochodzi teoria realizowana w formie opisanej powyżej.

Jak wygląda egzamin na patent żeglarza jachtowego?

Egzaminy na patent żeglarza jachtowego po naszych kursach przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez Polski Związek Żeglarski lub inny upoważniony podmiot. Egzaminy rozpoczynają się najczęściej w sobotę rano, przeprowadzane są w jeden dzień, czasami 2 dni. Na egzamin weź ze sobą: dokument tożsamości, podpisane zdjęcie legitymacyjne, legitymację, zgodę rodzica lub opiekuna (osoby niepełnoletnie).

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Część praktyczna obejmuje: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do nabrzeża (na silniku), odejście od nabrzeża (na silniku), podejście do człowieka (na żaglach i na silniku), podejście do boi lub pomostu, odejście z boi lub pomostu, dryf. Opcjonalnie może sprawdzić stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy, refowanie.

Część teoretyczna to test jednokrotnego wyboru składający się z 75 pytań z teorii żeglowania, przepisów, locji, ratownictwa, meteorologii, budowy jachtu. Bazy pytań w wersji z odpowiedziami jak i bez odpowiedzi są dostępne na naszej stronie.

Węzły obowiązujące do egzaminu:

Węzeł Ratowniczy – dwoma sposobami (na sobie i „w ręku”), ósemka, węzeł knagowy, węzeł prosty (płaski) – łączenie lin tej samej lub zbliżonej grubości, wyblinka, sztyk, cumowy żeglarski, buchta, węzeł refowy, węzeł szotowy – łączenie lin różnej grubości, węzeł flagowy, węzeł rożkowy